Aktiva seniorer

glada pensionärer utomhus

Aktiviteter som ordnas av rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning

Rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning består av fem medlemmar som sammanträder vid behov. Till de lagstadgade uppgifterna hör att följa den kommunala verksamheten och att föra fram de äldres och funktionshindrades synvinkel på kommunens tjänster och planering. Detta görs genom att ge utlåtanden, göra ställningstaganden och väcka initiativ i frågor som är viktiga för äldre och personer med funktionsnedsättning.  

Rådet vill också ge en guldkant i vardagen åt kommunens äldre. Man ordnar evenemang och föreläsningar.  Våren 2022 ordnades i samarbete med kommunens motionsrådgivare en uppskattad Må Bra – dag.  Rådet uppvaktar också äldre som fyller jämna år och 75-åringar får egna halkskydd. Tack vare öronmärkta fondmedel har rådet vissa år kunnat ge Sandlundens och hemvårdens klienter en liten julgåva.

Aktiviteter som ordnas av Larsmo Pensionärer r.f.

Larsmo Pensionärer r.f. är en svenskspråkig, ideell, partipolitiskt och i religiösa frågor obunden förening med 370 medlemmar år 2022. Föreningen ordnar olika typer av aktiviteter som bland annat kurser, infotillfällen, resor mm. Bekanta dig närmare med föreningens verksamhet via Larsmo pensionärers webbplats.

Johanna Holmbäck

Förvaltningschef

Allmän förvaltning, Kommunkansliet

johanna.holmback@larsmo.fi

044 78 7 7211

06 785 7211