Veteranärenden

Krigargravarna på Larsmo kyrkogård

Bidrag för veteraner

Personliga hjälpmedel och glasögon

Larsmo kommun beviljar bidrag åt veteraner för personliga hjälpmedel, glasögon och ev. annat som kan behövas som stöd för det dagliga livet. Ansökan om bidrag lämnas in vid kommunkansliet.

Veteranmärke på gravstenar

Larsmo kommun bekostar veteranmärke som kan fästas på avlidna krigsveteraners gravstenar på kyrkogården i Larsmo.

Anhöriga till avlidna krigsveteraner som är begravna på Larsmo kyrkogård kan hämta ett märke från kommungårdens infopunkt och låta sätta fast det på gravstenen.

Plogning av gårdsvägar

Veteraner och deras änkor kan få hjälp med snöröjning av privata gårdsvägar. Ta kontakt med personalen på tekniska avdelningen för mera information.

Johanna Holmbäck

Förvaltningschef

Allmän förvaltning, Kommunkansliet

johanna.holmback@larsmo.fi

044 78 7 7211

06 785 7211

Larsmo kommuns telefonväxel

Vardagar kl. 8-12, 13-16

Kommunkansliet

06 785 7 111

Linda Myrevik-Nynäs

Avdelningssekreterare

Kommunkansliet, Kommunkoncernen, Larsmo Vatten och Avlopp Ab, Sektorn för tekniska tjänster

linda.myrevik-nynas@larsmo.fi

06 785 7223