Nyanlända

ordet välkommen på många språk formar ett hjärta

Välkommen till Larsmo!

Kommunen erbjuder olika stöd för att nyanlända ska kunna komma in i samhället och börja arbeta eller studera.

Boende

Du kan söka hyresbostad via Larsmo Bostäder.

Skola

Barnens skolgång administreras via kommunens utbildningsavdelning.

Dagvård

Barnens dagvård administreras via kommunens avdelning för småbarnspedagogik.

Utbildning och kurser

Integrationsporten erbjuder rådgivnings- och handledningstjänster för invandrare o nyanlända. Kommunen ordnar förberedande undervisning för den grundläggande undervisningen.

Jobb

Information om arbetslivet hittar du via denna länk