Civiltjänstgöring, praktik och läroavtal

legogubbe som sopar

Hos Larsmo kommun kan du söka plats för din civiltjänst, en praktikplats eller ett läroavtal.

Civiltjänst

Tjänstgöringstiden i civiltjänst är 347 dagar. Tiden delas upp i en fyra veckor lång grundutbildningsperiod följt av en ca 10,5 månader lång arbetstjänst.

Larsmo kommun tar emot civiltjänstgörare i olika arbetsuppgifter. Ta gärna kontakt om du söker en plats där du kan göra din civiltjänst.

Praktik

Söker du en praktikplats för dina studier? Vi tar regelbundet emot praktikanter i olika arbetsuppgifter. Kontakta förmannen direkt inom den verksamhet där du önskar utföra din praktik.

Läroavtal

Söker du en läroavtalsplats? Vi ingår varje år ett begränsat antal läroavtal inom sådana yrken där vi behöver arbetskraft. Var först i kontakt med en läroinrättning som har läroavtalsutbildning. Kontakta sen förmannen inom den verksamhet där du önskar få läroavtalsplats.

Johanna Holmbäck

Förvaltningschef

Allmän förvaltning, Kommunkansliet

johanna.holmback@larsmo.fi

044 78 7 7211

06 785 7211

Annette Kortell-Svenfors

Personalchef

Kommunkansliet, Personalförvaltning

annette.kortell-svenfors@larsmo.fi

06 785 7212