Näringslivsstatistik

statistiktabeller

Näringsstrukturen 2020, arbetsplatser enligt näringsgren

Primärnäringarna  2,4 %
Förädling/industri  39,1 %
Service 57,0 %
Okänd  1,5 %

Sysselsättningsgraden i kommunen 2021

Andelen sysselsatt arbetskraft i kommunen var 2 471 personer. Sysselsättningsgraden var 85,3 %.

Sysselsättningsläget, juli månad

Arbetslösa, % 20222023
Larsmo                 3,43,3
Österbotten7,27,7
Hela landet10,310,5

Från den 1.7.2013 ingår även antalet permitterade i arbetslöshetsstatistiken.

År 2022 var arbetslöshetsgraden i Larsmo 2,06 %.

Företag i Larsmo

I Larsmo verkar ungefär 290 företag, de största inom båtbranschen. Länk till företagsregister.