Näringslivsstatistik

statistiktabeller

Näringsstrukturen 2022, arbetsplatser enligt näringsgren

Primärnäringarna  2,5 %
Förädling/industri  44,0 %
Service 52,0 %
Okänd  1,5 %

Sysselsättningsgraden i kommunen 2022

Andelen sysselsatt arbetskraft i kommunen var 2 483 personer. Sysselsättningsgraden var 85,1 %.

Sysselsättningsläget, april månad

Arbetslösa, % 20232024
Larsmo                 1,82,3
Österbotten6,06,6
Hela landet9,310,3

Från den 1.7.2013 ingår även antalet permitterade i arbetslöshetsstatistiken.

År 2023 var arbetslöshetsgraden i Larsmo 2,32 % (2022; 2,06 %).

Företag i Larsmo

I Larsmo verkar ungefär 290 företag, de största inom båtbranschen. Länk till företagsregister.