Årets företag och företagarmiddagen

bord dukat med glas och bestick

Larsmo kommuns företagarpris

Utmärkelsen Årets företagare i Larsmo kan ges till ett företag eller en företagare som genom aktiv småföretagarverksamhet bidrar till en breddning av näringsstrukturen i Larsmo eller till en meriterad företagare. Syftet med priset är att lyfta fram företagandets stora betydelse för kommunens utveckling, den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen. Priset utdelas åt företag som är verksamma i Larsmo.

Vid valet av pristagare beaktas utöver företagsmässiga kriterier även företagets samhällsekonomiska betydelse och sysselsättande effekt som verksamheten skapar. Priset kan även tilldelas ett företag som utmärkt sig inom cleantech.

Pristagaren väljs av en prisnämnd som kommunstyrelsen årligen utser. Prisnämnden utgörs av en kommitté bestående av representanter från respektive fullmäktigegrupp och kommundirektören.

Priset utgörs av ett diplom och ett konstverk som delas ut vid företagarmiddagen eller vid annat särskilt tillfälle som kommunstyrelsen inbjuder till.

Årets företag 2022: Löfs Ab Oy
Årets företag 2023: Bohouse Ab Oy