Sommarjobb

person sitter på gräsklippare

Sommarjobb inom Larsmo kommun

Larsmo kommun anställer ca 40 ungdomar till kommunens olika inrättningar sommaren 2024. Ett sommarjobb kan också vara hos en förening i Larsmo. Anställningstiden är 120 timmar, oftast 20 dagar a 6 timmar, men andra tider kan också förekomma.

För att kunna söka kommunens sommarjobb ska du vara född år 2008 eller tidigare. Vi prioriterar unga som inte tidigare sommarjobbat för kommunen.

Sista ansökningsdag är 15.3.2024.

Meddelande om valda sommarjobbare skickas endast till de valda och namnen på dessa publiceras på kommunens webbsida under rubriken Valda sommarjobbare 2024.
I samband med ansökan ger den sökande sitt samtycke till att personens namn kan publiceras på kommunens webbsida över dem som fått en arbetsplats.

Eventuella frågor gällande sommarjobb besvaras av personalchef Annette Kortell-Svenfors, tel. 7857 212.

Föreningar

Behöver din förening en sommarjobbare?

Ideella föreningar som önskar ha en sommaranställd ska göra en an ansökan om att få en sommarjobbare senast 15.3.2024.

Fritt formulerad ansökan sänds till: registraturen@larsmo.fi

När en förening får en sommarjobbare anställd av Larsmo kommen så ska föreningen utse en förman för sommarjobbaren, ge arbetsledning och ansvara för arbetssäkerheten och arbetarskyddet för den anställde. Larsmo kommun betalar lön samt samt sociala avgifter.

Har du frågor eller vill du diskutera, kontakta personalchef Annette Kortell-Svenfors, tfn 7857 212 eller per e-post: förnamn.efternamn@larsmo.fi

Annette Kortell-Svenfors

Personalchef

Kommunkansliet, Personalförvaltning

annette.kortell-svenfors@larsmo.fi

06 785 7212