Kommunens sysselsättningstjänster

växtplanta i hand

Rehabiliterande sysselsättning, ungas sysselsättning, långtidsarbetslösas sysselsättning

Annette Kortell-Svenfors

Personalchef

Kommunkansliet, Personalförvaltning

annette.kortell-svenfors@larsmo.fi

06 785 7212