Offentlig upphandling

två personer skakar hand

Vill du bli leverantör till Larsmo kommun? Här hittar du information om kommunens upphandlingspolicy och riktlinjer.

Kommunstyrelsen i Larsmo godkände 18.8.2008 både allmänna upphandlingsanvisningar baserade på direktiv från Kommunförbundet och upphandlingslagen samt även tillämpningsdirektiv för Larsmo kommun.

Upphandlingslagen ändrades 1.6.2010 då tröskelvärdet för nationell upphandling höjdes till 30.000 euro.

De allmänna upphandlingsdirektiven som måste följas vid upphandling över 30.000 €

Länk till Kommunförbundets webbsidor upphandling.fi

Kommunens upphandlingar finns på HILMA-tjänsten och Cloudia-tjänsten