Industritomter

I kommunen finns industriområden i Bosund, Eugmo (Gammelhagen), Holm (Vidmossen) och på Lilla Furuholmen. Förfrågningar gällande industritomter riktas till tekniska avdelningen.

Thomas Käldström

Markanvändningsingenjör

Kommunkansliet, Planläggning, Sektorn för tekniska tjänster

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224