Företagstjänster

två personer sitter vid ett bord med datorer

Service till företag

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia är en viktig näringspolitisk aktör som hjälper företag att etablera sig i regionen, att komma i gång med verksamheten och att utveckla sin verksamhet.

Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia

Concordia är ett kommunalägt bolag med cirka 10 anställda som arbetar för att binda samman näringslivet, de fem kommunerna och utvecklarorganisationer i Jakobstadsregionen. Concordias uppdrag är att säkerställa att regionen fortsätter vara attraktiv för företagsverksamhet, inflyttning och investeringar. Concordia erbjuder kostnadsfri företagsrådgivning och -utvecklingstjänster och arbetar aktivt med regionutveckling, projektverksamhet, intressebevakning och regionmarknadsföring i nära samarbete med utvecklingsbolagets intressenter.

Concordia skapar förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv och en attraktiv region som står sig i den nationella och internationella konkurrensen. Concordias projekt genererar utvecklingsmedel för hela regionen och skapar förutsättningar och en grogrund för en välmående, attraktiv och konkurrenskraftig region.

Concordias företagstjänster

Är du företagare eller planerar du att bli det? Concordias företagstjänster finns till för dig.

Concordia har ett omfattande nätverk, som man använder för att hitta lösningar på utmaningar av alla slag. Ta kontakt, så hjälper Concordia dig vidare!

Läs mer om Concordias företagstjänster


Concordias kontor hittar du på adressen

Skolgatan 25–27 C
68600 Jakobstad
(öppet vardagar kl. 8–16)

Kontaktuppgifter

tel. 010 239 7550
info@concordia.jakobstad.fi