Aktuella upphandlingar

Hilma logo

Här hittar du Larsmo kommuns aktuella upphandlingar. Vi använder oss av upphandlingssystemet HILMA.

Hilma är en avgiftsfri elektronisk annonseringskanal för offentlig upphandling som ägs av Finansministeriet och förvaltas av Hansel. I Hilma avfattar och publicerar de upphandlande enheterna annonser om EU-upphandling och nationell upphandling. I Hilma annonseras också om upphandlingar som underskrider de nationella tröskelvärdena, så kallade små upphandlingar.

Larsmo kommun använder sig också av upphandlingsportalen Cloudia.