Invånarinitiativ

människor med pratbubblor i olika färger

Lägg fram ett initiativ!

I webbtjänsten Invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till kommuner samt stödja och följa upp initiativ som lagts fram av andra.

Tjänsten finns tillgänglig både på finska och på svenska. Tjänsten tillhandahålls gratis av justitieministeriet och är trygg att använda.

Enligt kommunallagen har kommuninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativet kan vara fritt formulerat, bara ärendet som man vill påverka tydligt framkommer i det. Dessutom bör det innehålla initiativtagarens kontaktuppgifter. Alla initiativ som inletts i kommunen ska behandlas av den behöriga kommunala myndigheten utan ogrundat dröjsmål. Initiativtagarna ska informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ.

Dessutom har de som utnyttjar kommunens tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna i fråga.

Därtill kan fyra procent av de kommuninvånare som har fyllt 15 år ta initiativ till en kommunal folkomröstning.

Johanna Holmbäck

Förvaltningschef

Allmän förvaltning, Kommunkansliet

johanna.holmback@larsmo.fi

044 78 7 7211

06 785 7211