Riksdagsval

Ledamöter i riksdagshusets plenisal

Enligt Finlands grundlag tillkommer statsmakten i Finland folket, som företräds av en till riksdag samlad representation. Finland har enkammarriksdag som består av 200 riksdagsledamöter.

Riksdagsval förrättas vart fjärde år. Valdagen är den tredje söndagen i april under valåret, om inte påsken ger anledning att flytta dagen. Alla finska medborgare som senast på valdagen har fyllt 18 år är röstberättigade i riksdagsval. Larsmo hör till Vasa valkrets.

Riksdagsval förrättas nästa gång 2.4.2023.

Senaste riksdagsvalet förrättades 14.4.2019

Valdeltagande i Larsmo

Förhandsröster78022,7 %
Röster på valdagen217863,4 %
Röster sammanlagt295886,2 %

Röstningsprocent per parti i Larsmo

Kristdemokraterna48,0 %
Svenska folkpartiet38,9 %
Socialdemokraterna8,2 %
Sannfinländarna1,6 %
Centern1,0 % %
Samlingspartiet1,0 %
Vänsterförbundet0,7 %
Gröna förbundet0,5 %

Valresultat

Valresultat, hela landet