Europaparlamentsval

EU flaggan

Europaparlamentet är ett av Europeiska unionens lagstiftningsorgan. EU-medborgarna väljer ledamöterna till Europaparlamentet genom direkta val som förrättas i alla medlemsstater vart femte år. Var och en medlemsstat förrättar valet enligt sin nationella lagstiftning.

Antalet ledamöter i Europaparlamentet 720. Från Finland väljs 15 ledamöter till Europaparlamentet.

Europaparlamentsval förrättas nästa gång 10.6.2029.

Europaparlamentsvalet 9.6.2024

Valdeltagande i Larsmo

Förhandsröster60716,3 %
Röster på valdagen145439,1 %
Röster sammanlagt206155,4 %

Röstningsprocent i Larsmo per parti

Kristdemokraterna44,3 %
Svenska folkpartiet43,0 %
Socialdemokraterna4,0 %
Vänsterförbundet3,0 %
Samlingspartiet1,8 %
Sannfinländarna1,7 %
Gröna förbundet1,1 %
Centern0,4 %
Frihetsalliansen0,1 %
Rörelse.nu0,1 %
Finlands kommunistiska parti0,1 %
Liberala partiet0,1 %
Ogiltiga röster0,5 %

Valresultat

Valresultat, hela landet