Europaparlamentsval

EU flaggan

Europaparlamentet är ett av Europeiska unionens lagstiftningsorgan. EU-medborgarna väljer ledamöterna till Europaparlamentet genom direkta val som förrättas i alla medlemsstater vart femte år. Nästa val förrättas 9.6.2024. Var och en medlemsstat förrättar valet enligt sin nationella lagstiftning.

Från och med ingången av februari 2020 är antalet ledamöter i Europaparlamentet 705. Från Finland väljs 14 ledamöter till Europaparlamentet.

Nästa europaparlamentsval förrättas 9.6.2024.

Senaste Europaparlamentsvalet 26.5.2019

Valdeltagande i Larsmo

Förhandsröster40611,8 %
Röster på valdagen162547,1 %
Röster sammanlagt203158,8 %

Röstningsprocent i Larsmo per parti

Kristdemokraterna46,0 %
Svenska folkpartiet38,5 %
Socialdemokraterna6,3 %
Sannfinländarna2,9 %
Gröna förbundet2,1 %
Samlingspartiet1,8 %
Centern1,1 5
Vänsterförbundet0,7 %
Finlands kommunistiska parti0,1 %
Medborgarpartiet0,1 %
Blå framtid0,1 %
Seitsemän tähden liike0,1 %
Ogiltiga röster0,7 %

Valresultat

Valresultat, hela landet