Välfärdsområdesval

Österbottens välfärdsområde logo med mötesklubba

I det här valet väljer man representanter till välfärdsområdesfullmäktige. Det är välfärdsområdesfullmäktige som fattar beslut i välfärdsområdena.

Hittills har det varit kommunerna som har haft ansvar för att ordna socialvård, hälsovård och räddningsverksamheten. I fortsättningen är det välfärdsområdena som ansvarar för vård och räddning.
Förändringen träder i kraft 1.1.2023.

Välfärdsområdesfullmäktige bestämmer till exempel om åldringsvården, hälsocentralerna och om brandstationernas verksamhet. Välfärdsområdesfullmäktige väljs för fyra år. Nästa val förrättas 13.4.2025. Samtidigt förrättas även kommunalval.

I Finland finns 21 välfärdsområden. Larsmo hör till Österbottens välfärdsområde. Till Österbottens välfärdsfullmäktige väljs 59 ledamöter. Fullmäktige började sitt arbete 1.3.2022.

Senaste välfärdsområdesval förrättades 23.1.2022

Valdeltagande i Larsmo

Förhandsröster72519,7 %
Röster på valdagen171346,6 %
Röster sammanlagt243866,3%

Röstningsprocent per parti i Larsmo

Kristdemokraterna52,2 %
Svenska folkpartiet34,6 %
Socialdemokraterna9,2 %
Valta kuuluu kansalle 1,2 %
Sannfinländarna1,1 %
Samlingspartiet0,8 %
Gröna förbundet0,5 %
Vänsterförbundet0,3 %
Centern0,2 %
Ogiltiga röster0,2 %

Invalda

Kandidaternas röster i valet