Bindningar

metallkedja

Förtroendevalda och tjänsteinnehavare som innehar ansvarsfulla positioner ska enligt nya kommunallagen (410/2015) lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt förtroendeuppdrag eller sin uppgift.

Syftet med redogörelse av bindningar är att främja öppenhet och transparens i kommunens beslutsfattande och på förhand förhindra att det uppstår situationer där förtroendet för en tjänsteinnehavare eller förtroendevald kan äventyras.

Redogörelsen för bindningarna slopar inte skyldigheten att anmäla jäv i det kommunala beslutsfattandet. Jäv avgörs fall för fall enligt föreskrifterna i kommunallagen och förvaltningslagen.

Bindningarna publiceras efter att de har behandlats i revisionsnämnden.

Vad är en bindning?

Förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska redogöra för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet.

Redogörelser ska också lämnas för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag. 

Vem ska anmäla bindningar?

Förtroendevalda som är skyldiga att redogöra för sina bindningar är:

 • kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
 • ordföranden och vice ordförandena i kommunfullmäktige
 • ordföranden och vice ordförande i nämnderna
 • ledamöter i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen samt ersättarna
 • ledamöterna i kommunstyrelsens sektioner samt ersättarna
 • ledamöter i sektioner inom organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen samt ersättarna
 • ordföranden och vice ordförande i övriga nämnders sektioner

Tjänsteinnehavare som är skyldiga att lämna en redogörelse är:

 • kommundirektören
 • föredragande i kommunstyrelsen och nämnder
 • föredragande i sektioner som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen
 • föredragande i övriga nämnders sektioner

Länk till Kommunförbundets rekommendation:
Redogörelse för bindningar i kommunen

Länk till registerbeskrivning över Larsmo kommuns bindningsregister:
Registerbeskrivning