Nämnder, sektioner och råd

Mötesutrymme

Det finns 5 nämnder i kommunen. Centralvalnämnden verkar enbart vid val. I nämnderna finns de tre politiska partierna representerade. Nämnderna är valda av kommunfullmäktige och mandattiden är 4 år.

Nämndernas sammansättning

Centralvalnämnden

Sekreterare: Förvaltningschefen

OrdinarieErsättare
Madeleine Englund-Svenlin, ordf.1. Stefan Ahlö
Rune Käldström2. Saga Sundqvist   
Martin Pettersson3. Martina Eklund
Anders Enbär4. Lena-Maria Lind
Marlene Sämskar, viceordf.5. Jan Ray

Revisionsnämnden

Sekreterare: Förvaltningssekreteraren

OrdinarieErsättare
Sten Bobacka, ordf.  Heidi Edén
Pernilla Löfs-Grankulla, viceordf.Joakim Svenfelt
Katarina BarkarMarkus Svenlin
Andreas PeltolaJohnny Blomqvist
Barbro BångMarianne Rahja

Nämnden för utbildningstjänster

Föredragande: Chefen för utbildningstjänster/chefen för småbarnspedagogik

OrdinarieErsättare
Anna Björkskog, ordf.Ida Boberg
Erik Björkskog, viceordf.Herman Mård
Görel GranholmHeidi Ahlö
Marita Langås-BjörkskogPernilla Thylin
Jan RayJohnny Nynäs
Hannele WikströmLena-Maria Lind
Tuomas KeränenStefan Byggmästar


Svenska skolsektionen

Föredragande: Chefen för utbildningstjänster

OrdinarieErsättare
Anna Björkskog, ordf. Ida Boberg
Erik Björkskog, viceordf.Stefan Byggmästar
Ina ByggmästarGörel Granholm
Herman MårdKarlis Safronovs
Jan RayJohnny Nynäs

Finska skolsektionen

Föredragande: Chefen för utbildningstjänster

OrdinarieErsättare
Tuomas Keränen, ordf.Timo Prittinen
Minna Fagerhed, viceordf.Kristiina Vikstedt
Tiina SundqvistElina Gäddnäs

Nämnden för tekniska tjänster

Föredragande: Chefen för tekniska tjänster

OrdinarieErsättare
Alf Grankulla, ordf. Joakim Svenfelt
Jan-Anders Fagerhed, viceordf.Saga Sundqvist
Johannes SundqvistRobin Häggblom
Johanna BjörkskogMadeleine Englund-Svenlin
Jessica PåvallAnette Sandström
Tommy LiljekvistJonas Riska
Pernilla ThylinMartin Pettersson

Rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning 2023-2025

Sekreterare: Förvaltningschefen

OrdinarieErsättare
Ulf Axell, ordf.Lennart Töyrä
Lina Käldström, viceordf.Eivor Finnäs
Barbro BångBernice Törnqvist
Agneta SandvikSaga Sundqvist
Curt BjörkskogKurt Nygård

Ungdomsrådet 2023-2025

Sekreterare: Chefen för välfärdstjänster

Ordinarie medlemErsättare
Maja SöderlundRobin Haglund
Emma HaglundMaja Fältros
Astrid PenttiläNoah Snellman
Lilja BentonVanessa Hästbacka
Elis SvenlinSilas Peltola

Privat: Carola Holm-Palonen

Utvecklingsansvarig inom ledarskap

Kommunkansliet, Personalförvaltning

carola.holm-palonen@larsmo.fi

06 785 7235

Malin Stenman

Chef för småbarnspedagogik/ tf chef för utbildningstjänster

Grundläggande utbildning, Kommunkansliet, Sektorn för barnpedagogik

malin.stenman@larsmo.fi

044 78 77 400

Mattias Thors

Chef för tekniska tjänster

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

mattias.thors@larsmo.fi

044 78 7 7220

06 785 7220

Caroline Smedberg

Chef för välfärdstjänster

Kommunkansliet, Välfärdstjänster

caroline.smedberg@larsmo.fi

044 78 77 230

06 785 7230

Johanna Holmbäck

Förvaltningschef

Allmän förvaltning, Kommunkansliet

johanna.holmback@larsmo.fi

044 78 7 7211

06 785 7211

Maria Peltomaa

Förvaltningssekreterare

Allmän förvaltning, Kommunkansliet

maria.peltomaa@larsmo.fi

06 785 7204