Hulevesi

Regnvatten rinner ur stuprör

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta ja muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat hulevettä.

Hulevesimaksulla katetaan yleisten alueiden kuten katu- ja puistoalueiden sekä kiinteistöiltä tulevien hulevesien johtamisen kustannuksia. Niitä syntyy esimerkiksi hulevesiviemäriverkoston, ojaverkoston ja erilaisten viivytysrakenteiden rakentamisesta ja ylläpidosta. Hulevesijärjestelmästä hyötyvät kaikki järjestelmän vaikutusalueella olevat kiinteistöt. Maksu peritään rakennetuilta kiinteistöiltä (tontit) liitteessä olevan laskutavan mukaan. Perusmaksu on 25,00 € vuonna 2023. Maksu tarkastetaan vuosittain.

Hulevesiluokat kunnanvaltuuston 5.10.2020 § 54 päätöksen mukaan

Maria Blomström

Taloussihteeri

Kiinteistö Oy Larsmo bostäder, Kuntakonserni, Larsmo Vatten och Avlopp Ab Oy

maria.blomstrom@larsmo.fi

044 49 35 441

06 785 7205