Hulevesi

Regnvatten rinner ur stuprör

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta ja muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat hulevettä.

Hulevesimaksulla katetaan yleisten alueiden kuten katu- ja puistoalueiden sekä kiinteistöiltä tulevien hulevesien johtamisen kustannuksia. Niitä syntyy esimerkiksi hulevesiviemäriverkoston, ojaverkoston ja erilaisten viivytysrakenteiden rakentamisesta ja ylläpidosta. Hulevesijärjestelmästä hyötyvät kaikki järjestelmän vaikutusalueella olevat kiinteistöt. Maksu peritään rakennetuilta kiinteistöiltä (tontit) liitteessä olevan laskutavan mukaan. Perusmaksu on 25,00 € vuonna 2023 ja 2024. Maksu tarkastetaan vuosittain.

Hulevesimaksun laskuttajana toimii Luodon kunta (huom! Ei Larsmo Vatten och Avlopp Ab Oy).

Hulevesiluokat kunnanvaltuuston 5.10.2020 § 54 päätöksen mukaan

Linda Myrevik-Nynäs

Osastosihteeri

Kunnankanslia, Kuntakonserni, Larsmo Vatten och Avlopp Ab Oy, Tekniset palvelut

linda.myrevik-nynas@larsmo.fi

06 785 7223

Björn Gäddnäs

Yksikönjohtaja, liikenne ja kiinteistöt

Kunnankanslia, Tekniset palvelut

bjorn.gaddnas@larsmo.fi

044 78 7 7222

06 785 7222