Jätevedenkäsittely

Kunnallisen jätevesiverkoston ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevedet käsitellään omassa kiinteistökohtaisessa jätevesien käsittelyjärjestelmässä. Jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 m päässä vesistöstä tai merestä tai pohjavesialueella, on järjestelmä kunnostettava 31.10.2019 mennessä. Ympäristöhallinnon karttapalvelun kautta voit itse tarkistaa mikäli kiinteistösi sijaitsee herkällä alueella.

Kiinteistönne jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia, jos

  • talo on asumaton.
  • kiinteistölle on myönnetty rakennuslupa vuonna 2004 tai myöhemmin.
  • kiinteistöön ei ole vedetty vesijohtoa.
  • kaikki kiinteistön haltijat, jotka vakituisesti asuvat kiinteistössä, ovat syntyneet ennen 9.3.1943.

Muiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmä on kunnostettava seuraavan suuremman korjaustyön yhteydessä. Jätevesien käsittelyvaatimukset koskevat uudisrakennuksia välittömästi. Asetus koskee ennen kaikkea talousjätevesiä ja käsittää näin ollen sekä vakituista että vapaa-ajan asutusta.

Uusittaessa kiinteistön jätevesijärjestelmää olisi ensin tarkistettava, onko mahdollista liittää talo kunnalliseen viemäriverkostoon. Alla löytyy linkki jätevesiverkoston toiminta-aluekarttaan. Jos kiinteistöä ei voi liittää kunnalliseen viemäriverkostoon tulisi ottaa yhteyttä suunnittelijaan, joka laatii uudelle viemärijärjestelmälle suunnitelman. Tämän jälkeen on aika kääntyä rakennustarkastuksen puoleen. Jätevesijärjestelmän muuttaminen vaatii aina toimenpideluvan. Jätevesisuunnitelma on osana uudisrakennusten ja laajojen peruskorjausten rakennuslupaa. 

Jokaisella kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolella olevalla kiinteistöllä tulisi olla kuvaus kiinteistön jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeista. Kuvaus säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään valvontaviranomaiselle pyydettäessä.

Poikkeus jäteveden käsittelyvaatimuksista voidaan myöntää enintään 5 vuoden määräajaksi. Järjestelmän kunnostamisesta voidaan myöntää poikkeus, jos kiinteistö sijaitsee alueella jossa viemäriverkostoa lähitulevaisuudessa laajennetaan, kiinteistöllä muodostuvien jätevesien määrä on huomattavan pieni tai kunnostamiskustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle.

Lisätietoa:

Suomen ympäristökeskus: Haja-asutuksen jätevesien käisittely

Ympäristöhallinnon karttapalvelu: Linkki karttapalveluun

Suomen vesiiensuojeluyhdistysten liitto: Jätevesiopas

Larsmo Vatten och Avlopp Ab O, jätevesilaitoksen toiminta-alue: Kartta

Anna Snellman

Ympäristötarkastaja (tavattavisa ma, ti, pe)

Kunnankanslia, Tekniset palvelut, Ympäristönsuojelu

anna.snellman@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 7 7231