Maakuntakaava

Tällä hetkellä voimassa oleva kaava on Pohjanmaan maakuntakaava 2040. Linkki maakunnan pohjoisosia käsittävään karttaan löytyy täältä.

Muu ylikunnallinen suunnittelu

Osana seudullista suunnittelua on Pietarsaaren seudun asutus‐ ja liikennerakenteita selvitelty lähemmin ns. JASU -hankkeessa. Hankkeentulokset julkistettiin joulukuussa 2005. Seudullinen yhteistyö on jatkunut ns. MAL‐hankkeen puitteissa (maankäyttö, asuminen, liikenne). Seudun yhteisen MAL‐työryhmä on laatinut ”Elämänlaaatu 2040” raportin, joka päivitetään vuosittain. Linkki aineistoon löytyy täältä.

Thomas Käldström

Maankäyttöinsinööri

Kaavoitus, Kunnankanslia, Tekniset palvelut

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224