Kadut ja yksityiset tiet

busskur längs med väg i Larsmo

Kadut

Kunta vastaa teiden kesä- ja talvikunnossapidosta asemakaavoitetuilla alueilla (n. 32 km).

Yksityiset tiet

Kunta vastaa kunnan kanssa huoltosopimuksen solmineiden yksityisten teiden kesä- ja talvihuollosta. Kunnan huoltama tiepituus on noin 41 km.

Jotta kunnan ja yksityisen tiekunnan välillä voitaisiin solmia kunnossapitosopimus tulisi seuraavat ehdot täyttyä:

  • tielle on perustettava tiekunta
  • tien varrella on vähintään 3 ympärivuotista asuntoa (ei koske vapaa-ajan asunnossa asuvia) vähintään 400 metrin matkalta
  • kunnossapito ylettyy tien varrella olevaan viimeiseen vakituiseen asutukseen
  • ennen kunnossapitosopimuksen solmimista on tie tarkistettava ja oltava sellaisessa kunnossa, että kunnossapito voidaan suorittaa ilman varustevaurioita
  • tiekunta vastaa aurausmerkkien asentamisesta.

Mattias Thors

Teknisten palveluiden johtaja

Kunnankanslia, Tekniset palvelut

mattias.thors@larsmo.fi

044 78 7 7220

06 785 7220

Björn Gäddnäs

Yksikönjohtaja, liikenne ja kiinteistöt

Kunnankanslia, Tekniset palvelut

bjorn.gaddnas@larsmo.fi

044 78 7 7222

06 785 7222