Osoiteasiat

Osoitteet muokostuvat kun uusia rakennuksia rakennetaan kuntaan. Osoitepiste tallentuu DVV:lle (Digi- ja väestötietovirasto, entinen väestörekisterikeskus) rakennusluvan rekisteröinnin yhteydessä. Tämän jälkeen Maanmittauslaitos hakee tiedot DVV:ltä. Uudet tiet mitataan ja tiedot lähetetään Maanmittauslaitokselle, jolloin he päivittävät kartta-aineiston niin että tie näkyy Maanmittauslaitoksen Karttapaikka-sivustolla. Toisin sanoen Suomen kunnat ja kaupungit päivittävät Maaanmittauslaitoksen tietoja. Eri hakukoneet ostavat tietonsa suoraan Maanmittauslaitokselta ja heidän päivitysaikaväliin kunnat eivät voi vaikuttaa. Google mapsin osoitetietoja voi jokainen päivittää Googleen. Tämä tarkoittaa, että riskinä on kriittisen tarkastuksen puuttuminen kun uusia tietoja lisätään. Suomesta löytyy esimerkkejä Googlen palvelussa näkyvistä keksityistä tienimistä. Pelastuslaitoksen tulisi käyttää Maanmittauslaitoksen tietoja mahdollisimman oikeiden tietojen saamiseksi.

Voitte itse tarkistaa löytyykö osoitteenne Google mapsista. Jos osoitetta ei löydy tai on viallinen voitte ottaa yhteyttä suoraan Googleen tietojen korjaamiseksi. Suomen kunnat päivittävät osoitetiedot DVV:lle.

Thomas Käldström

Maankäyttöinsinööri

Kaavoitus, Kunnankanslia, Tekniset palvelut

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224