Nähtävillä olevat katusuunnitelmat

Katusuunnitelmat
Bosund, kevyen liikenteen väylä

Teknisten palveluiden lautakunta asettaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § mukaisesti
asemakaavoitetulla alueella sijaitsevan Bosundin kävely- ja pyöräilyväylän osan julkisesti nähtäville.

Asiakirjat pidetään nähtävillä Luodon kunnantalolla sekä kunnan verkkosivuilla 11.06-
10.07.2024

Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa ehdotuksen nähtävilläoloaikana Luodon teknisten palveluiden
lautakunnalle.

Lisätietoa hankkeesta antaa teknisten palveluiden johtaja Mattias Thors, s-posti: mattias.thors@larsmo.f

Mattias Thors

Teknisten palveluiden päällikkö

Kunnankanslia, Tekniset palvelut

mattias.thors@larsmo.fi

044 78 7 7220

06 785 7220

Björn Gäddnäs

Yksikönjohtaja, liikenne ja kiinteistöt

Kunnankanslia, Tekniset palvelut

bjorn.gaddnas@larsmo.fi

044 78 7 7222

06 785 7222