Nähtävillä olevat katusuunnitelmat

Katusuunnitelmat
Fagernäs, kevyen liikenteen väylä

Teknisten palveluiden lautakunta asettaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 § mukaisesti asemakaavoitetulla alueella sijaitsevan Fagernäsin kävely- ja pyöräilyväylän osan julkisesti nähtäville.

Asiakirjat pidetään nähtävillä Luodon kunnantalolla sekä kunnan verkkosivuilla 14.02-13.03.2024.

Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa ehdotuksen nähtävilläoloaikana Luodon teknisten palveluiden lautakunnalle.

Lisätietoa hankkeesta antaa teknisten palveluiden johtaja Mattias Thors, puh. 044-7877220

Mattias Thors

Teknisten palveluiden johtaja

Kunnankanslia, Tekniset palvelut

mattias.thors@larsmo.fi

044 78 7 7220

06 785 7220

Björn Gäddnäs

Yksikönjohtaja, liikenne ja kiinteistöt

Kunnankanslia, Tekniset palvelut

bjorn.gaddnas@larsmo.fi

044 78 7 7222

06 785 7222