Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristölupa. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat ja kalankasvatus. Lisätietoa ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta löytyy ympäristösuojelulaista (527/2014) liite 1.

Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Luodon kunnan teknisten palveluiden lautakunta käsittelee pientä toimintaa käsitteleviä ympäristölupahakemuksia, kun taas Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) käsittelee suurten yksiköiden ympäristöluvat. Ympäristölupahakemus tehdään ympäristönsuojelulaissa tai edelleen -asetuksessa määrätylle lupaviranomaiselle.

Lomakkeet ja täyttöohjeet: Miten ympäristölupa haetaa

Anna Snellman

Ympäristötarkastaja (tavattavisa ma, ti, pe)

Kunnankanslia, Tekniset palvelut, Ympäristönsuojelu

anna.snellman@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 7 7231