Maanhankinta

Luodon kunta hankkii omistukseensa niin kutsuttua raakamaata asemakaavoittamattomilta alueilta. Tavoitteena on, että alueita hankitaan kunnan omistukseen hyvissä ajoin ennen asemakaavoittamisen käynnistymistä. Ensisijaisesti kunta hankkii maata vapaaehtoisilla kaupoilla, mutta alueita voidaan hankkia myös vaihtamalla, käyttämällä etuosto-oikeutta tai kunnan kehityksen kannalta tärkeillä alueilla myös lunastamalla.

Asemakaava-alueilla kunta hankkii omistukseensa katu- ja puistoalueita sekä muita yleisiin tarpeisiin osoitettuja alueita.

Jos myyt kiinteää omaisuutta kunnalle, saat luovutusvoiton veronalaista määrää laskettaessa vähentää luovutushin­nasta vähintään 80 prosenttia.

Oletko myymässä maata Luodossa? Ota yhteyttä ja tiedustele, olisiko kunta kiinnostunut alueesta.

Thomas Käldström

Maankäyttöinsinööri

Kaavoitus, Kunnankanslia, Tekniset palvelut

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224