Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja kuten esimerkiksi eläinsuojat, sahat, tietyt vaarallisten nestemäisten kemikaalien varastot sekä tietyt elintarvike- ja rehuteollisuustoimintaa harjoittavat.

Ilmoitus on jätettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista, Luodon kunnassa ilmoitus jätetään ympäristönsuojelulle ja lupaviranomaisena toimii teknisten palveluiden lautakunta. Aluehallintovirasto käsittelee ainoastaan suurempien kemikaalivarastojen, pienimuotoisen koneellisen kullankaivuun sekä sotilaskäyttöön tarkoitetun toiminnan ilmoitukset.

Linkki eläinsuojien ilmoituslomakkeeseen: Yleinen_ilmoitusmenettely/Elainsuojat

Lisätietoa ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta: Ympäristösuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

Anna Snellman

Ympäristötarkastaja (tavattavisa ma, ti, pe)

Kunnankanslia, Tekniset palvelut, Ympäristönsuojelu

anna.snellman@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 7 7231