Luvat

Rakennuksen pystyttämiseen tai rakennustoimenpiteiden suorittamiseen tarvitaan lupa. Lupamenettelytapa riippuu hankkeen laadusta ja laajuudesta.

Uudet hankkeet ja suuremmat muutostyöt vaativat rakennusluvan.

Toimenpidelupaa on haettava pienempiin muutostöihin sekä rakennelmien pystyttämiseen.

Ennen rakennuksen purkua on aina jätettävä purkamislmoitus tai purkamislupahakemus.

Rakentamista ohjaa mm. Maankäyttö- ja rakennuslaki, maankäyttö- ja rakennusasetus sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma.

Lupaharkinnasta vastaavat ympäristölautakunta tai rakennustarkastaja kunnan hallintosäännön mukaisesti. 

Lupapäätökset julkaistaan kunnan verkkosivuilla Kuulutukset-osiossa.

Lisätietoa:

Johnnie Wisén

Rakennustarkastaja

Tekniset palvelut

johnnie.wisen@larsmo.fi

044 78 7 7221

06 785 7221

Linda Myrevik-Nynäs

Taloussihteeri

Kiinteistö Oy Larsmo bostäder, Kuntakonserni, Larsmo Vatten och Avlopp Ab Oy

linda.myrevik-nynas@larsmo.fi

044 49 35 441

06 785 7205