Luvaton rakentaminen

Luvaton rakentaminen tai purkaminen on laitonta toimintaa jonka seuraukset voivat olla ikäviä. Pahimmissa tapauksisssa rakennus voidaan määrätä purettavaksi.

Rakennettu ympäristö kuuluu meille kaikille. Mihin ja miten rakennamme on yleinen intressimme, kuten myös tonttien ja rakennusten pitäminen hyvässä kunnossa ilman vaaraa hengelle ja terveydelle.

Se, joka ilman rakennuslupaa suorittaa luvanvaraisen uudis-, lisä- tai korjausrakentamisen tai muuttaa rakennuksen käyttötarkoitusta, rikkoo lakia (maankäyttö- ja rakennuslaki). Myös rakennuksen purkaminen ilman lupaa voi olla laitonta, erityisesti jos rakennus on suojattu  tai kuuluu alueeseen joka kaavoituksen kautta on suojattu.

Jos olet epävarma siitä, onko rakennus- tai purkuhankkeesi luvanvarainen, ottakaa yhteyttä rakennustarkastajaan tai kansliahenkilökuntaan. Kysyminen kannattaa, oman kunnian ja naapurisovun vuoksi.

Johnnie Wisén

Rakennustarkastaja

Kunnankanslia, Tekniset palvelut

johnnie.wisen@larsmo.fi

044 78 7 7221

06 785 7221

Andreas Kronqvist

Apulaisrakennustarkastaja

Kunnankanslia, Tekniset palvelut

andreas.kronqvist@larsmo.fi

044 78 77 258