Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on viranomainen jonka tehtäviin kuuluu neuvonanto, lupaharkinta ja eri rakennushankkeiden seuranta.
Tehtäviin kuuluu myös valvoa voimassa olevien lakien ja määräysten noudattaminen kunnassa.

Neuvonnan ja lupaharkinnan lisäksi tehtäviin kuuluvat rakennuspaikoilla suoritettavat katselmukset ja tarkastukset.

Rakennusvalvonta tekee yhteistyötä ympäristötarkastajan kanssa ympäristöön liittyvissä kysymyksissä kuten rantaviivaan kohdistuvissa rakennustoimenpiteissä sekä oman jätevesijärjestelmän rakentamiseen liittyvissä asioissa. 

Rakennusvalvonnan toiminnasta veloitetaan vahvistetun hinnaston mukaisesti.

Rakennustarkastaja tekee lupapäätöksiä noin kaksi kerta kuukaudessa.

Täydelliset rakennusasiakirjat on jätettävä hyvissä ajoin ennen päätöksentekopäivää (vähintaan kaksi viikkoa).

Johnnie Wisén

Rakennustarkastaja

Kunnankanslia, Tekniset palvelut

johnnie.wisen@larsmo.fi

044 78 7 7221

06 785 7221

Andreas Kronqvist

Apulaisrakennustarkastaja

Kunnankanslia, Tekniset palvelut

andreas.kronqvist@larsmo.fi

044 78 77 258