Tonttihinnasto

Kunnanhallituksen 19.9.2022 § 176 ja 15.5.2023 § 128 vahvistama tonttihinnasto:

Asemakaava-alueetTonttihinta 2023
Holmin asemakaava, Näsin asemakaava ja Bosundin asemakaavaomakotitontit 5,63 €/m²
liike- ja rivitalotontit 7,10 €/m²
Vikarholmenin eteläinen asemakaava omakotitontit 7,64 €/m²
liike- ja rivitalotontit 9,03 €/m²
Storstömmenin asemakaavaAL-tontti 9,03 €/m²
Teollisuusalueet
Gammelhagenin ja Bosundin teollisuusalueT-tontti 3,68 €/m²
TY-tontti 7,36 €/m²
Vidmossenin ja Holmin teollisuustontit T-tontti 3,68 €/m²
T-1-tomt 6,23 €/m²
Furholmenin teollisuusalueTV-tontti 3,68 €/m²
TY-tontti 7,36 €/m²

Storströmmenin, Vikarholmenin laajennuksen 2019, Hannulan, Vikenin, Risöhällin, Lilla Furuholmenin (uudet tontit) ja Murmästarin asemakaava-alueilla tonttihinnat on porrastettu ja hintojen lähtötaso on hyväksytty valtuustossa. Hintoja päivitetään aluehintoja vastaavalla prosenttiosuudella.

Thomas Käldström

Maankäyttöinsinööri

Kaavoitus, Tekniset palvelut

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224