Tonttihinnasto

Tonttihinnat kunnan asemakaavoitetuilla alueilla tarkistetaan vuosittain indeksiluvulla,joka on sidottu kuluttajahintaindeksin korotukseen 30 %, tuottajahintaindeksiin 20 %,rakennushintaindeksiin 10 % ja ansiotasoindeksiin 40 %. Yhdistelmäindeksin muutos ajalla 2022-2023 on 4,37%

Asemakaava-alueetTonttihinta 2023
(kh 19.9.2022 § 176 ja 15.5.2023 § 128)
Tonttihinta 2024
(kv 25.9.2023 § 51)
Holmin asemakaava, Näsin asemakaava ja Bosundin asemakaavaomakotitontit 5,63 €/m²
liike- ja rivitalotontit 7,10 €/m²
omakotitontit 5,88 €/m²
liike- ja rivitalotontit 7,41 €/m²
Vikarholmenin eteläinen asemakaava omakotitontit 7,64 €/m²
liike- ja rivitalotontit 9,03 €/m²
omakotitontit 7,97 €/m²
liike- ja rivitalotontit 9,42 €/m²
Storstömmenin asemakaavaAL-tontti 9,03 €/m²AL-tontti 9,42 €/m²
Teollisuusalueet
Gammelhagenin ja Bosundin teollisuusalueT-tontti 3,68 €/m²
TY-tontti 7,36 €/m²
T-tontti 3,84 €/m²
TY-tontti 7,68 €/m²
Vidmossenin ja Holmin teollisuustontit T-tontti 3,68 €/m²
T-1-tomt 6,23 €/m²
T-tontti 3,84 €/m²
T-1-tomt 6,50 €/m²
Furholmenin teollisuusalueTV-tontti 3,68 €/m²
TY-tontti 7,36 €/m²
TV-tontti 3,84 €/m²
TY-tontti 7,68 €/m²

Storströmmenin, Vikarholmenin laajennuksen 2019, Hannulan, Vikenin, Risöhällin, Lilla Furuholmenin (uudet tontit), Murmästarin, Bosundin asemakaava-alueiden ja Nabbskatan asemakaava-alueiden tonttihinnat on porrastettu ja hintojen lähtötaso on hyväksytty valtuustossa. Hintoja päivitetään aluehintoja vastaavalla prosenttiosuudella.

Vikarholmenin laajennuksen 2019 ja Bosundin asemakaavan laajennuksen 2019 tonttihintoja ei tarkisteta vuonna 2024.

Päivitetyt hinnat löytyvät Luodon karttapalvelusta.

Thomas Käldström

Maankäyttöinsinööri

Kaavoitus, Kunnankanslia, Tekniset palvelut

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224