ARA-avustukset

Korjausavustus vanhusten ja vammaisten asuntoihin

Avustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Lisäksi ruokakunnan tulot eivät saa ylittää asetettuja rajoja eikä ruokakunnalla saa ole varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta.

Asunnon tulee olla käytössä vammasen henkilön tai vanhuksen asuntona vähintään viisi vuotta avustuksen myöntämisen jälkeen.

Lisätietoa vanhusten ja vammaisten korjausavustuksista sekä muista tukimuodoista löytyy ARAn verkkosivuilta

Lisätietoa ja lomakkeet

Tietoa muista tukimuodoista ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) verkkosivuilta

Tarveharkinnaiset energia-avustukset, ohjeet ja lomakkeet

Korjausavustukset, ohjeet ja lomakkeet

Johnnie Wisén

Rakennustarkastaja

Kunnankanslia, Tekniset palvelut

johnnie.wisen@larsmo.fi

044 78 7 7221

06 785 7221

Andreas Kronqvist

Apulaisrakennustarkastaja

Kunnankanslia, Tekniset palvelut

andreas.kronqvist@larsmo.fi

044 78 77 258