Rekisteröintimenettely

Ympäristönsuojelulain liitteessä 2 säädetystä ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten. Rekisteröinti koskee pääosaa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista, asfalttiasemista ja polttoaineteholtaan 1–50 megawatin energiantuotantolaitoksista.

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään:

  • 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos)
  • 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Uusia laitoksia muutos koskee heti, mutta olemassa oleville laitoksille voimaantuloajat ovat pidemmät. Kaikkien asfalttiasemien ja pienten polttolaitosten tulee kuitenkin rekisteröityä viimeistään vuoteen 2018 mennessä ja jakeluasemien puolestaan vuoteen 2020 mennessä.

Rekisteröinnissä ei tehdä ilmoituksen johdosta hallinnollista päätöstä eikä käsittelyssä ole mahdollista antaa määräyksiä. Rekisteri-ilmoituksen käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Teknisten palveluiden lautakunta toimii Luodon kunnan ympäristönsuojeluviranoimaisena. Lisätietoa ympäristöhallinnon yhteisiltä verkkosivuilta

Jonas Österlund

V.t. Ympäristötarkastaja (tavattavissa ma, ti, pe)

Tekniset palvelut, Ympäristönsuojelu

jonas.osterlund@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 77231