Tontin vuokraaminen

Rakennuslupahakemuksen edellytyksenä on, että henkilö jolle teknisten palveluiden lautakunta on myöntänyt tontin myös vuokraa tontin. Maavuokrasopimusaika on 35 vuotta. Vuokranottajalla on oikeus lunastaa tontti sen jälkeen kun rakennustarkastaja on todennut että rakennuksen vesikatto on asennettu. Elinkustannusindeksiin sidottu maavuokra tarkastetaan vuosittain. Vuokraajalla on kolmen vuoden sisällä oikeus lunastaa tontti samaan hintaan kun mikä hinta oli sopimusta allekirjoittaessa. Kolmen vuoden jälkeen vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta tontin lunastushinta määräytyy kunnanhallituksen kyseisen vuoden hyväksytyn hinnan mukaisesti.

Thomas Käldström

Maankäyttöinsinööri

Kaavoitus, Kunnankanslia, Tekniset palvelut

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224