Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

vatten rinner ur kran

Vesi- ja viemäriin liitettävä rakennelma vaatii aina ilmoituksen Larsmo Vatten och Avlopp Ab Oy:lle. Tämä on vesi- ja jätevesijärjestelmän ylläpidon kannalta tärkeää.

Ilmoita asiasta Larsmo Vatten och Avlopp Ab Oy:lle alla olevalla lomakkeella jos aiot rakentaa uutta, uudistaa tai laajentaa ja tämä koskee vesi- ja viemärijärjestelmää.

Larsmo Vatten och Avlopp Ab Oy:n jakelualue ja toiminta-alue käy ilmi alla olevista kartoista. Larsmo Vatten och Avlopp Ab Oy vastaa mielellään kysymyksiin koskien mahdollisuuksia liittää kiinteistösi yhtiön johtoverkostoon ja miten suuresta liittymismaksusta on kyse.

Linkki Larsmo Vatten och Avlopp Ab Oy:n yleisiin toimitusehtoihin

Yleiset toimitusehdot, Larsmo Vatten och Avlopp Ab

Liittymishakemus

Vesimittarin luenta

Kim Thylin

Konsernijohtaja

Kiinteistö Oy Larsmo bostäder, Kunnankanslia, Kuntakonserni, Larsmo Vatten och Avlopp Ab Oy

kim.thylin@larsmo.fi

044 78 77209

Linda Myrevik-Nynäs

Taloussihteeri

Kiinteistö Oy Larsmo bostäder, Kunnankanslia, Kuntakonserni, Larsmo Vatten och Avlopp Ab Oy

linda.myrevik-nynas@larsmo.fi

044 49 35 441

06 785 7205