Maastomittaukset

Kunta vastaa erilaisista maastomittaustehtävistä taajama-alueella, kuten mm:

  • kartoitus ja vaaitus
  • rakennuspaikan merkintä maastoon
  • katujen ja muun kunnallistekniikan merkintä maastoon
  • tarkistusmittaukset (kartat, talot jne.)

Thomas Käldström

Maankäyttöinsinööri

Kaavoitus, Kunnankanslia, Tekniset palvelut

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224