Purkulupa tai -ilmoitus

Rakennuksen purkaminen vaatii aina luvan tai ilmoituksen hakemista.

Asemakaavoitetulla alueella sijaitsevan tai kulttuuriperinnön tai maisemakuvan kannalta arvokkaan suojatun rakennuksen purkaminen vaatii lupaharkintamenettelyn. Muissa tapauksissa riittää, että purkamisesta ilmoitetaan vähintään 30 päivää ennen työn aloittamista.

Purkamisluvan/ -ilmoitukseen tarvittavat asiakirjat:

1. Hakemus-/ ilmoituslomake 1 kpl.
2. Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl.
3. Ote asemakaavasta, osayleiskaavasta tai ympäristökartasta 1 kpl.
4. Asemapiirros tai kartta johon rakennus on merkitty 2 kpl.
5. Valokuva tai vastaava rakennuksesta 2 kpl.
6. Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta

Lomakkeet

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyn jätehuollosta

Johnnie Wisén

Rakennustarkastaja

Kunnankanslia, Tekniset palvelut

johnnie.wisen@larsmo.fi

044 78 7 7221

06 785 7221

Andreas Kronqvist

Apulaisrakennustarkastaja

Kunnankanslia, Tekniset palvelut

andreas.kronqvist@larsmo.fi

044 78 77 258