Terrängmätningar

Kommunen svarar för olika terrängmätningar inom tätbebyggt område, såsom

  • kartläggning och avvägning
  • utmärkande av byggnadsplats i terrängen
  • utmärkande av gator och övrig kommunalteknik i terrängen
  • kontrollmätningar (kartor, hus mm.)

Thomas Käldström

Markanvändningsingenjör

Kommunkansliet, Planläggning, Sektorn för tekniska tjänster

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224