Adressärenden

Adresser skapas när nya byggnader byggs i kommunen. I samband med att bygglovet registreras så sparas adresspunkten hos DVV (tidigare befolkningsregistercentralen). Lantmäteriverket hämtar sedan uppgifterna från DVV. Nya vägar som byggs mäts in och uppgifterna skickas till Lantmäteriverket och de uppdaterar kartmaterialet så att vägen sen syns på Lantmäteriverkets kartplats www.karttapaikka.fi. Med andra ord uppdaterar kommuner och städer i Finland Lantmäteriverkets uppgifter. Olika sökmotorer köper uppgifterna direkt av Lantmäteriverket och deras uppdateringsintervall kan inte kommunerna påverka. När det gäller uppdatering av Google maps adressuppgifter kan vem som helst uppdatera dessa till Google. Det innebär att det inte finns kritisk granskning på de uppgifter som läggs in dit. Det finns exempel i Finland där helt påhittade vägnamn syns på Googles tjänst. Räddningsverket bör använda uppgifter som kommer från Lantmäteriverket för att få så korrekta uppgifter som möjligt.

Ifall ni vill kan ni kontrollera ifall er adress finns på Google maps. Om adressen inte finns eller är felaktig kan ni kontakta Google direkt för att få uppgifterna korrigerade. Kommunerna i Finland uppdaterar adresserna till DVV.

Länk

Thomas Käldström

Markanvändningsingenjör

Kommunkansliet, Planläggning, Sektorn för tekniska tjänster

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224