Understöd, ARA

Reparationsunderstöd för åldringar och handikappade

För att få understöd förutsätts att bostaden är i permanent användning som bostad året om och att åtminstone en person i hushållet är minst 65 år eller handikappad. Hushållets inkomster får inte överstiga de fastställda inkomstgränserna och hushållet får inte ha förmögenhet i sådan utsträckning att det skulle kunna reparera bostaden utan understöd.

Bostaden skall vara i bruk som bostad för handikappade eller åldringar i minst fem år efter att understödet beviljats.

Ytterligare information om reparationsstöd för åldringar och handikappade samt andra understöd finns på ARA:s webbsida.

Tilläggsinformation och blanketter

Från ARA:s hemsida (Finansierings- och utvecklingscentralen för boende) kan hämtas tilläggsinformation, även om andra understödsformer.

Behovsprövade energiunderstöd, anvisningar och blanketter

Reparationsunderstöd, anvisningar och blanketter.

Understöd för undanröjande av sanitära olägenheter, anvisningar och blanketter

Johnnie Wisén

Byggnadsinspektör

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

johnnie.wisen@larsmo.fi

044 78 7 7221

06 785 7221

Andreas Kronqvist

Biträdande byggnadsinspektör

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

andreas.kronqvist@larsmo.fi

044 78 77 258