Gator och enskilda vägar

busskur längs med väg i Larsmo

Gator

Kommunen sköter sommar-och vinterunderhållet av ca 32 km gator på kommunens detaljplaneområden.

Enskilda vägar

Kommunen sköter om sommar- och vinterunderhållet av enskilda vägar för kunder som ingått skötselavtal med kommunen. Vägsträckan som kommunen underhåller är ca 41 km.

För att kommunen skall ingå ett skötselavtal med ett enskilt väglag bör följande kriterier uppfyllas:

  • ett väglag skall vara grundat för vägen
  • minst 3 bostäder med året runt boende (gäller ej boende i fritidshus) utefter vägen på en sträcka av minst 400 m
  • underhållet sträcker sig till den sista fasta bosättningen utefter vägen
  • innan underhållsavtal ingås skall vägen granskas och vara i sådant skick att den kan underhållas utan att redskapen tar skada
  • väglaget ansvarar för uppsättande av plogningsmarkeringar

Jarl Rosenberg

Enhetsledare för trafik och fastigheter

Sektorn för tekniska tjänster

jarl.rosenberg@larsmo.fi

044 78 7 7222

06 785 7222

Henrik Kackur

Arbetsledare

Sektorn för tekniska tjänster

henrik.kackur@larsmo.fi

044 72 1 7703

06 785 7256