Gator och enskilda vägar

busskur längs med väg i Larsmo

Gator

Kommunen sköter sommar-och vinterunderhållet av ca 32 km gator på kommunens detaljplaneområden.

Enskilda vägar

Kommunen sköter om sommar- och vinterunderhållet av enskilda vägar för kunder som ingått skötselavtal med kommunen. Vägsträckan som kommunen underhåller är ca 41 km.

För att kommunen skall ingå ett skötselavtal med ett enskilt väglag bör följande kriterier uppfyllas:

  • ett väglag skall vara grundat för vägen
  • minst 3 bostäder med året runt boende (gäller ej boende i fritidshus) utefter vägen på en sträcka av minst 400 m
  • underhållet sträcker sig till den sista fasta bosättningen utefter vägen
  • innan underhållsavtal ingås skall vägen granskas och vara i sådant skick att den kan underhållas utan att redskapen tar skada
  • väglaget ansvarar för uppsättande av plogningsmarkeringar

Mattias Thors

Chef för tekniska tjänster

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

mattias.thors@larsmo.fi

044 78 7 7220

06 785 7220

Björn Gäddnäs

Enhetsledare för trafik och fastigheter

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

bjorn.gaddnas@larsmo.fi

044 78 7 7222

06 785 7222