Registreringsförfarande

Verksamhet som orsakar fara för förorening av miljön ska enligt bilaga 2 till miljöskyddslagen anmälas till kommunens miljövårdsmyndighet för registrering i miljöskyddets datasystem. Registreringen gäller största delen av distributionsstationerna för flytande bränslen, asfaltstationerna och energiproducerande anläggningar med en bränsleeffekt som understiger 50 megawatt.

En registreringsanmälan ska lämnas in till den kommunala miljövårdsmyndigheten senast

  • 30 dagar innan verksamheten inleds om det är fråga om en energiproducerande anläggning med en bränsleeffekt på mindre än 50 MW (medelstor energiproducerande anläggning)
  • 60 dagar innan verksamheten inleds om det är fråga om en annan registreringspliktig verksamhet.

Ändringen gäller genast för nya energiproducerande enheter, men för befintliga enheter träder ändringen i kraft med längre tidsfrist. Alla asfaltstationer och små energiproducerande enheter ska dock registreras senast före år 2018 och distributionsstationerna senast före år 2020.

Vid registreringen görs inget administrativt beslut och det är inte möjligt att utfärda bestämmelser vid handläggningen. Vid handläggningen av en registreringsanmälan tar kommunen ut en avgift enligt miljövårdsmyndighetens taxa.

Nämnden för tekniska tjänster är Larsmo kommuns miljövårdsmyndighet. Mera information finns på miljöförvaltningens gemensamma hemsidor

Anna Snellman

Miljöinspektör (anträffbar må, ti, fre)

Kommunkansliet, Miljövård, Sektorn för tekniska tjänster

anna.snellman@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 7 7231