Markanskaffning

person i roddbåt på sjön intill holme

Larsmo kommun köper s.k. råmark i områden som saknar detaljplan. Målet är att köpa mark i god tid innan detaljplaneringen inleds. I första hand köper kommunen mark genom frivilliga markaffärer, men kommunen kan också skaffa områden genom byten, genom att utnyttja förköpsrätt eller genom att lösa in områden som är viktiga med tanke på stadens utveckling.

I detaljplanerade områden skaffar kommunen gatu- och parkområden och andra områden som anvisas för allmänt bruk.

Om du säljer fast egendom till kommunen får du dra av minst 80 procent på priset när det skattepliktiga beloppet på överlåtelsevinsten beräknas.

Tänker du sälja mark i Larsmo? Ta kontakt och fråga om kommunen är intresserad av området.

Thomas Käldström

Markanvändningsingenjör

Kommunkansliet, Planläggning, Sektorn för tekniska tjänster

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224