Olovligt byggande

Att bygga eller riva utan lov är olagligt och kan ha otrevliga konsekvenser. I värsta fall kan du bli tvungen att riva det utförda arbetet eller på annat sätt bli straffad.

Den bebyggda miljön tillhör oss alla. Var och på vilket sätt vi bygger är ett allmänt intresse, liksom det angår alla att tomter och byggnader hålls i ett vårdat skick och att byggnader och anläggningar inte medför fara för liv och hälsa.

Den som utan bygglov gör en lovpliktig ny-, till- eller ombyggnad, eller ändrar en byggnads användning, bryter mot lagen (markanvändnings- och bygglagen). Även att riva en byggnad utan tillstånd kan vara olagligt, speciellt om byggnaden är skyddad eller hör till ett område som via planläggningen är skyddat.

Om du är tveksam till om bygglov behövs för det du vill bygga, eller rivningslov för det du vill riva, kontakta byggnadsinspektören eller annan personal på kansliet och fråga. Det lönar sig, inte minst för egen heder och grannsämjan.

Johnnie Wisén

Byggnadsinspektör

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

johnnie.wisen@larsmo.fi

044 78 7 7221

06 785 7221

Andreas Kronqvist

Biträdande byggnadsinspektör

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

andreas.kronqvist@larsmo.fi

044 78 77 258