Tomtpriser

Tomtpriser godkända av kommunstyrelsen 19.9.2022 § 176 samt 15.5.2023 § 128 :

DetaljplaneområdenTomtpris 2023
Holm detaljplan, Näs detaljplan och Bosund detaljplanegnahemstomter 5,63 €/m²
affärs- och radhustomter 7,10 €/m²
Vikarholmens södra detaljplanegnahemstomter 7,64 €/m²
affärs- och radhustomter 9,03 €/m²
Storströmmen detaljplanAL-tomt 9,03 €/m²
Industriområden
Gammelhagen och Bosund industriområdeT-tomt 3,68 €/m²
TY-tomt 7,36 €/m²
Vidmossen och Holm industritomterT-tomt 3,68 €/m²
T-1-tomt 6,23 €/m²
Furholmens industriområdeTV-tomt 3,68 €/m²
TY-tomt 7,36 €/m²

På Storströmmen-, Vikarholmen utvidgning 2019, Hannula, Viken, Risöhäll, Lilla Furuholmen (nya tomter) och Murmästar detaljplaner är tomtpriset graderat och utgångsnivån på tomtpriserna godkända av fullmäktige. Priserna justeras med samma procentsats som områdespriserna.

Thomas Käldström

Markanvändningsingenjör

Planläggning, Sektorn för tekniska tjänster

thomas.kaldstrom@larsmo.fi

044 78 7 7225

06 785 7224