Gatuplaner till påseende

Gatuplan
Bosund

I enlighet med mark- och byggnadsförordningens 43 § framlägger nämnden för tekniska tjänster
gatuplaner till allmänt påseende för lättrafikled längs byvägen med början från LV749, sträcka ca 400m.

Handlingarna är framlagda i kommungården i Larsmo samt på kommunens hemsida under
tiden 11.06-10.07.2024.

Eventuella anmärkningar kan inlämnas under den tid förslaget är framlagt till nämnden för tekniska
tjänster i Larsmo.

Mer information om projektet ger chef för tekniska tjänster Mattias Thors, e-post: mattias.thors@larsmo.f

Mattias Thors

Chef för tekniska tjänster

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

mattias.thors@larsmo.fi

044 78 7 7220

06 785 7220

Björn Gäddnäs

Enhetsledare för trafik och fastigheter

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

bjorn.gaddnas@larsmo.fi

044 78 7 7222

06 785 7222