Gatuplaner till påseende

Gatuplan
Fagernäs, lättrafikled

I enlighet med mark- och byggnadsförordningens 43 § framlägger nämnden för tekniska tjänster gatuplaner till allmänt påseende för del av Fagernäs gång och cykelled som infinner sig inom detaljplanerat område.

Handlingarna är framlagda på kommungården i Larsmo samt på kommunens hemsida under tiden 14.02-13.03.2024.

Eventuella anmärkningar kan inlämnas under den tid förslaget är framlagt till nämnden för tekniska tjänster i Larsmo.

Mer information om projektet ger chef för tekniska tjänster Mattias Thors, tel. 044-7877220

Mattias Thors

Chef för tekniska tjänster

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

mattias.thors@larsmo.fi

044 78 7 7220

06 785 7220

Björn Gäddnäs

Enhetsledare för trafik och fastigheter

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

bjorn.gaddnas@larsmo.fi

044 78 7 7222

06 785 7222