Vatten- och avloppsanslutningar

vatten rinner ur kran

Varje gång du gör en byggnation som berör vatten och avlopp ska det anmälas till Larsmo Vatten och Avlopp Ab. Det är viktigt för att vi ska kunna sköta vatten- och avloppssystemen på bästa sätt.

Om du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till och det berör vatten och avlopp, anmäl det till Larsmo Vatten och Avlopp Ab genom att fylla i blanketten som finns längre ner på sidan.

Vattenverkets distributionsområde och avloppsverkets verksamhetsområde framgår av kartorna i länken ovanför. Larsmo Vatten och Avlopp Ab svarar gärna på frågor om det är möjligt att ansluta din fastighet till bolaget VA-ledningsnät och hur stor anslutningsavgiften är.

Länk till allmänna leveransvillkor för Larsmo Vatten och Avlopp Ab

Anslutningsansökan

Vattenmätaravläsning

Kim Thylin

Koncernchef

Fastighets Ab Centrumhuset Kiinteistö Oy, Fastighets Ab Larsmo bostäder, Kommunkansliet, Kommunkoncernen, Larsmo Vatten och Avlopp Ab

kim.thylin@larsmo.fi

044 78 77209

Linda Myrevik-Nynäs

Avdelningssekreterare

Kommunkansliet, Kommunkoncernen, Larsmo Vatten och Avlopp Ab, Sektorn för tekniska tjänster

linda.myrevik-nynas@larsmo.fi

06 785 7223