Allmänt anmälningsförfarande

Allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen påminner om miljötillståndsförfarandet och tillämpas på vissa verksamheter med liten miljöpåverkan, som bland annat djurstallar, sågverk, vissa upplag för farliga kemikalier samt vissa verksamheter som tillverkar livsmedel och foder. 

Anmälan ska lämnas in till miljövårdsmyndigheten senast 120 dagar innan verksamheten inleds, i Larsmo kommun ska anmälan lämnas in miljövården och tillståndsmyndighet är nämnden för tekniska tjänster. Regionförvaltningsverket behandlar endast anmälningar gällande stora kemikalieupplag och småskalig maskinell guldgrävning samt om det är fråga om verksamhet avsedd för militära ändamål.

Mer information finns på miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst: Allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen

Länk till anmälningsblankett för djurstallar: Allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen, djurstallar

Anna Snellman

Miljöinspektör (anträffbar må, ti, fre)

Kommunkansliet, Miljövård, Sektorn för tekniska tjänster

anna.snellman@larsmo.fi

06 785 7 231

044 78 7 7231