Vandringsleder

Hundar och vandrare i skog

I Larsmo finns flera alternativ till vandring i skog och mark. Längden på lederna varierar mellan 1-14 km och den totala längden på hela Larsmoleden är 44 km. Lederna upprätthålls av kommunen och olika frivilligarbetande grupper och lederna är planerade för vandring under de årstider då marken är fri från snö så inget vinterunderhåll utförs vid vandringslederna. Vid tiden för ledernas dragning har privata markägare upplåtit mark för enbart vandring.

Vandringslederna underhålls av kommunen och olika föreningar. Underhållet på Holm vandringsled sköts av Larsmo IF, i Eugmo sköts vandringsledens underhåll av Näs- Västerby Byalag r.f. och i Bosund är det Bosund Byalag r.f. som sköter vandringsleden. Vandringsleden på Öuran förvaltas av Larsmo Hembygdsförening r.f. och naturstigen på Köpmanholmen sköts av kommunen.

För kontaktuppgifter för vandringslederna, se föreningsregistret.

Längs vandringslederna finns rastplatser, vindskydd med eldstäder eller grillkåta där vandrare kan stanna upp och grilla korv. Vid flera av rastplatserna finns även utedass. Vid blöta partier av lederna har byggts spångar för att underlätta vandringen. Vi rekommenderar att man att man använder sparsamt med ved för att veden ska räcka åt många vandrare. Du kommer väl också ihåg att ta med dig ditt skräp hem?

Enligt ordningslagen 14 § moment 2 bör hund som medtas på motionsled eller vandringsled alltid vara kopplad. Vid skogsavverkningar kan störningar i framkomligheten tidvis förekomma.

Se gärna mer omfattande info om allemansrätten här