Paddling och båtliv

I Larsmo finns ett stort antal båthamnar som underhålls av föreningar, se föreningsregistret. Inom Larsmo har Föreningen Skärgårdsrådet r.f. byggt fem landstigningsplatser med grillmöjligheter. De är belägna vid Inre Bergskär, Öuran, Orrskär, Korsskär och Köpmaholmen. Skärgårdsrådet har gett ut ett skärgårdssjökort över området Jakobstad-Karleby, sjökortet finns till försäljning vid nejdens bokhandlar. På sjökortet är de inre farlederna, övernattningsstugorna och landstigningsplatseran samt båt-, gäst-, nöd- och fiskehamnen inprickade. För rörelsehindrade har upplevelseholmar öppnats.

Paddlingskarta 1 – Skärgården

Paddlingskarta 2 – Åar och sjöar